Til erher.no | Til statped.no

Video har underteksting, skru av/på med CC knappen.

INTRO
Dette nettstedet er tenkt som en veiledning for voksne som er tett på døve, tegnspråklige barn i sorg. Dere kan være foreldre, førskolelærere, lærere og helsepersonell. Vi vet fra før av at kommunikasjon i sorg er utfordrende i seg selv, og det er enda mer krevende når egne tegnspråkferdigheter ikke er tilstrekkelige for å kunne kommunisere med døve barn.

Vi har her på dette nettstedet samlet noen erfaringer og refleksjoner som vi håper kan være til hjelp for dere slik at de døve barna får en mulighet til å uttrykke seg og å bli forstått i deres sorg.


Det er også produsert en DVD i dette prosjektet. (Nå tilgjengelig på Vimeo) Videoene gir på en enkel og forståelig måte informasjon om sorg og sorgreaksjoner og bruk av tolk i sorgsituasjoner. Den passer for tegnspråklige barn og ungdommer. Den vil også være aktuell for foreldre, og fagfolk som arbeider med tegnspråklige barn og ungdommer.

Kjøp video på Vimeo