Tegnspråktolk

En tegnspråktolk oversetter fra norsk tale til norsk tegnspråk og omvendt. Tolken er et språklig bindeledd, er upartisk og ikke en samtalepart i tolkesituasjonen. Tolken har absolutt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

Det er helseinstitusjonens ansvar å bestille tegnspråktolk, og det gjøres hos Tolketjenesten ved NAV i det fylket helseinstitusjonen er lokalisert. Tolking i forbindelse med liv og helse har høy prioritet hos tolketjenesten, men det betyr ikke at det alltid lar seg gjøre å skaffe tolk på kort varsel. Det er derfor viktig å bestille tolk så tidlig som mulig.

NAV tilbyr også skrivetolk dersom det er ønskelig. Tolken skriver da simultant ned det som formidles til pasienten, slik at pasienten kan lese dette på skjerm. Vanligvis bruker da pasienten norsk tale selv.