Punkt 7

Informasjon skal ikke bare mottas, men også bli forstått

Informasjonen trenger ikke være oppfattet selv om barnet nikker. For å sikre at barnet har forstått meningsinnholdet, kan du be det gjenfortelle, tegne figurer eller peke. Gjenta og bruk andre ord om du tror at budskapet ikke er riktig oppfattet.

Husk også at selv når det er tolk tilstede, er det ikke sikkert barnet forstår meningsinnholdet eller sier fra når noe er uklart.

Vær også klar over at selv om barnet bruker stemme selv, betyr ikke det nødvendigvis at det hører godt hva du sier.