Punkt 6

Støy for øynene og ørene

For hørselshemmede vil bakgrunnstøy redusere muligheten for å oppfatte hva som blir sagt. Det er vanskelig å skille de forskjellige lydene fra hverandre.

Urolige omgivelser er også visuell støy, og en bør i stedet finne et skjermet sted for samtale.