Punkt 4

Vær bevisst betydningen av blikkontakt og mimikk

Sett deg gjerne ned på en stol, slik at øynene dine er i samme høyde som barnets. Det bør være 1-2 meter mellom deg og barnet.

Situasjonen kan oppfattes som mer alvorlig enn den er, dersom barnet bare leser ansiktsuttrykket ditt og ikke hører tonefallet i stemmen. Vær derfor bevisst på hvilket ansiktsuttrykk du har.