Punkt 1

Du kan kommunisere med hørselshemmede selv om du ikke kan tegnspråk

I situasjoner der det ikke lar seg gjøre å skaffe tolk, gjelder det å finne andre løsninger. Tenk bare på hvordan du kommuniserer med andre som ikke har samme språk som deg, for eksempel når du er i utlandet. Du kan mime, peke og vise med kroppen. Slike uttrykk er en viktig del av kommunikasjonen mellom mennesker, uavhengig av språk. Skriv og visualiser gjerne med tegninger, figurer, kosedyr eller andre konkreter. Vær kreativ!